Mehr Taekwondo
Träningschema VT

Terminsstart v.3

Månadens aktiviteter:

Prenumerera på kalendern

Träningsschema våren 2022

v.3-v.22

All träning sker i  Lillebyns skolas gymnastiklokal

Tisdagar och torsdagar


Ny gruppindelning och nya tider from torsdag 3 mars för att få en bättre balans mellan gruppernas storlek. Vi kommer att anpassa träningen så att de yngsta barnen/nybörjare kan sluta efter 1 timme, klockan 18:30.


kl.17:30-19:00 Nybörjare (Kup 10-9) och Fortsättning (Kup 8-5)


kl.19:00-20:30 Avancerade (Kup 4+)


Söndagar


kl.10:00-12:00 Fortsättning (Kup 8-5) och Avancerade (Kup 4+)

kl.12:00-14:00 Fri träning

Avvikande tider VT 2022

V.1-2 Träning för befintliga medlemmar

Gemensam träning för alla grupper


Tisdag och torsdag kl.18:00-19:30

Söndag kl.10:00-11:30


Kolla på medlemsidan på FB för ev ändringar.


V.3 Terminsstart och Öppet hus

Tisdag 18/1 och torsdag 20/1 kl.17:00-18:00 Öppet hus, Lillebyns skolas gymnastiklokal


Alla välkomna att prova på. Ingen anmälan krävs.


V.7 Sportlov

Söndag 13/2 Ingen träning

Tisdag 15/2 och torsdag 17/2 gemensam träning för alla grupper kl.18:00-19:30


V.8 Extra gradering

Söndag 27/2 - Extra tillfälle att gradera sig efter avstämning med Master Mehran


V.12 Årsmöte

Söndag 27/3 kl11:30-13:00 i anslutning till ordinarie träning i Lillebyns skolas gymnastiksal. Traditionsenligt har vi ett litet knytkalas så ta med mellanmål/fika.

V.15 Påsklov

Söndag 10/4 Ingen träning

Tisdag 12/4 och torsdag 14/2 gemensam träning för alla grupper kl.18:00-19:30


V.21 Gradering

Söndag 29/5 - kl10:00 på Lillebyskolan.

Mehr Taekwondos förhållningsregler pga Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och direktiv samt hur Göteborgs stad tolkar dessa.


Läs mer här.


Vi på Mehr Taekwondo:


-  Ber dig stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk.
- Använd handsprit ofta och tvätta händerna före/efter träning samt vid toalettbesök.
- Ta med personlig, namnad vattenflaska.
- Håll avstånd i omklädningsrummet. Om möjligt ser vi gärna att du byter om och duschar hemma.
- Utom undantagsvis, inga föräldrar/åskådare i träningslokalen. Prata med ansvarig tränare.

Träningslokaler

Huvudlokal


Lillebyns skolas gymnastiksal

Lilleby Bäckedalsväg 11

423 49 TorslandaExtra/vid behov


Nya Torshallen

Hembygdsgatan 2

423 47 Torslanda


Älvegårdens förskola och skola rörelserum

Nya Älvegårdsvägen 10

423 51 Torslanda