Mehr Taekwondo
anmälan

Höstläger på Ätran 2022


Välkomna alla deltagande klubbar!


Mehr Taekwondo (Torslanda) , Hallasan (Göteborg), Wettern (Habo/Jönköping), Båstad, Grästorp, Lidköping, Chae (Ängelholm) och GävlePresentation gällande lägret finns här


Senaste program här


Info om boende här


Info om mat här