Mehr Taekwondo
Höstläger Ätran

Höstläger på Ätran 2024


Information gällande lägret finns här


För anmälan, ladda ner och fyll i följande excel och skicka till


info@mehr-tkd.se