Mehr Taekwondo
Medlemskap


Vill du bli medlem?


Minimiålder 7 år. Föräldrar är också välkomna att träna tillsammans med sina barn!


Medlemsavgift: 100kr/kalenderår


Träningsavgifter per termin (utöver medlemsavgift) ska betalas senast efter andra träningstillfället varje termin.


Vuxna: 1.500 kr
Barn/ungdomar: 1.000 kr (7-18 år).
eller
Hela familjen: 4.500 kr
Graderingsavgift: 300 kr

Stödmedlem: 100 kr/år.

Swish: 1236716419 (Mehr Taekwondo) - Skriv namn på inbetalningen

Bankgiro: 5951-3051 - Skriv namn på inbetalningen.


Mehr Taekwondo kan tyvärr inte ta emot Friskvårdskuponger som betalning.

Har du en fråga rörande medlemskap?