Mehr Taekwondo
Gradering

Graderingar


På Mehr Taekwondoklubb är gradering en möjlighet för en utövare att ta det bältet han/hon kännar sig mogen för. Gradering kan också betraktas som ett sätt att testa sig själv och nå resultatet av en period med träning. På graderingen kan tränaren kontrollera och justera tekniknivån och standarden på klubben och individen. Om man inte klarar ta sitt bälte under en gradering kan man försöka igen vid nästa graderingstillfälle. Det är viktigt att man inte ger upp, rättar sina fel och kommer tillbaka starkare.


Normalt har vi en gradering per termin och ibland kan vi arrangera extra graderingar. Om en Geop-graderad utövare känner att han/hon behärskar teknikarna för en grad, finns det ingen väntetid för att klättra upp till nästa bältesnivå.


För att markera olika grader använder vi WTs standard bältesfärger. Dessa är vitt, gult, grönt, blått, rött och svart. Det finns även mellangrader som markeras med ett streck på bältet. Man får betyg på sin insats under graderingen och även ett diplom när man har klarat gradera sig till en ny bältesfärg.


Gällande Poomsae, viktigt att läsa på följande dokument


Nedan en lista med länkar på de tekniker du skall behärska (med relaterade videos, uppdaterade december 2020)


Länk till sida (Kukkiwon) med information om uttryck/terminologi/tekniker mm här


Sammanfattning av ändringar juli 2023 finns här


Vitt bälte 10:e Geop (för gradering till gult streck), uppdaterad juli 2023

Gult streck 9:e Geop (för gradering till gult bälte), uppdaterad juli 2023

Gult bälte 8:e Geop - Taeguk I-Jang (för gradering till grönt streck), uppdaterad juli 2023

Grönt streck 7:e Geop - Taeguk Sam-Jang (för gradering till grönt bälte), uppdaterad juli 2023

Grönt bälte 6:e Geop - Taeguk Sa-Jang (för gradering till blått streck), uppdaterad juli 2023

Blått streck 5:e Geop Taeguk Oh-Jang (för gradering till blått bälte), uppdaterad juli 2023

Blått bälte 4:e Geop  - Taeguk Yok-Jang (för gradering till rött streck), uppdaterad juli 2023

Rött streck 3:e Geop - (för gradering till rött bälte), uppdaterad juli 2023

Rött bälte 2:e Geop Taeguk Chil-Jang (för gradering till svart streck), uppdaterad juli 2023

Svart streck 1:a Geop Taeguk Pal-Jang och Taeguk Il-Jang(för gradering till svart bälte, 1:a Dan), uppdaterad juli 2023


Svart Bälte 1:a Dan - Poomsae Koryo (för gradering till svart bälte, 2:a Dan)

Svart Bälte 2:e Dan - Poomsae Kumgang (för gradering till svart bälte, 3:e Dan)

Svart Bälte 3:e Dan - Poomsae Taebaek (för gradering till svart bälte, 4:e Dan)

Svart Bälte 4:e Dan - Poomsae Pyeongwon (för gradering till svart bälte, 5:e Dan)

Svart Bälte 5:e Dan - Poomsae Sipjin (för gradering till svart bälte, 6:e Dan)

Svart Bälte 6:e Dan - Poomsae Jitae (för gradering till svart bälte, 7:e Dan)

Svart Bälte 7:e Dan - Poomsae Chonkwon (för gradering till svart bälte, 8:e Dan)

Svart Bälte 8:e Dan - Poomsae Hansu (för gradering till svart bälte, 9:e Dan)

Svart Bälte 9:e Dan - Poomsae Ilyeo (för gradering till svart bälte, 10:e Dan)


WTs regler för Poomsae-tävlingar med bla instruktioner för de olika ställningarna

Graderings pärm


För att hålla koll på alla tekniker som undervisas vid Mehr Taekwondoklubb har Huvudtränare Mehran skrivit ner dessa i en översiktig lista för varje grad. Man måste skriva ut innehållet av filen för den nivån man är i, som finns i länken ovanför och spara den i en pärm. Sedan skall man skriva egna kommentarer, på strecket efter tekniknamnet. Det du skriver är det du förstår av den tekniken och är tänkt för egen användning i framtiden. Pärmen kommer att växa och blir till en nyttig referenskälla för dig. Utöver dessa filer kan man också titta på Kukkiwons hemsida som en referens när man är osäker och inte har tillgång till tränaren eller högre graderade kompisar för att fråga.


Erfarenheten visar att det bästa sättet att lära sig koreanska termerna är det med svett och fysisk träning, men att ha termerna i gott skick i en pärm är också mycket nyttigt.

Graderingsvillkor


   För att få en godkänd gradering måste kandidaten klara följande:


 • Delta aktivt i flesta träningar under en termin.
 • Demonstrera sitt fysiska kunnande, dvs:
  • precisa och distinkta tekniker
  • snabbhet och flexibilitet
  • uthållighet, kondition och styrka
  • en fin personlig stil
 • Demonstrera sitt psykiska kunnande, dvs:
  • kontroll
  • disciplin
  • "sportsmanship" och fair play
 • Lämna graderingspärmen till huvudtränaren i gott skick en vecka före graderingen.


Anmälan till gradering


Fyll i vem/vilka anmälan gäller, vilken grad/bälte som personen har nu, samt vilket grad/bälte man vill gradera sig till.


Glöm inte lämna i graderingspärmen till en tränare senast en vecka innan graderingstillfället.


Graderingsavgift 300kr

Graderingsavgift: 300 kr